• buy now
  • 130usd
  • 100lei
  • 2650lei

Primeste 250 lei REDUCERE, Inscrie-te la Cursuri de Engleza de la acordplus.md - Cea Mai Bună Școală de Engleză pentru Studenți

details

Fii bine pregătit, este viitorul TU. Înscrie-te la Cursurile de Engleză și alătură-te participanților la programul American Summer. Vei deprinde cele mai importante abilități de comunicare în engleză. În școala noastră profesorii sunt foarte bine instruiți și vor fi alături de tine în fiecare zi.
 

Înscrie-te acum și primești 200 lei reducere + Ghid de Conversație la un preț de doar 30 lei
 

1. “STARTER” – Curs introductiv
Număr de ore: 72 ore
Durata: 5 săptămini intensiv (L, M, M, J, V)
Starter este cursul de baza pentru doritorii de a face cunostință cu limba engleză. Urmînd orele cursului studentului va progresa foarte bine în viitor. Lecțiile sunt elaborate în special pentru studenții iar baza cursului o constituie programa interactivă Americană de Studii Cutting Edge. Întregul curs este constitiut din jocuri de rol, dialoguri, analiza diferitor situații și utilizarea unui vocabular bogat. Temele abordate sunt actuale și au legătură cu situațiile cu care se confruntă studenții în America.

La finisarea cursului vei putea să deprinzi un vocabular de baza pe care sa îl folosești în diferite situații
- Vei fi pregătit să exprime propriile gînduri în engleză
- Vei putea să folosească fraze și expresii standart necesare în viața de zi cu zi
- Să susții discuții scurte în baza a 10-15 teme
- Să înteleagi un vorbitor nativ de limbă engleză într-o comunicare reală
*După finisarea cursului de Starter se recomndă cu încredere urmarea cursurilor de ”Elementary” care vor consolida cunoștințele tale.

2. “ELEMENTARY” – Curs de baz?
Num?r de ore: 72 ore
Durata: 5 s?pt?mini intensiv (L, M, M, J, V)
Elementary este un curs obligatoriu de limba englez? dac? ai inten?ia s? înve?i sau s? lucrezi în SUA. La acest nivel, profesorii dezvolt? cu tine abilit??i practice de comunicare, cît ?i în?elegerea corecta a diferen?elor culturale existente în America. Se va lucrea foarte activ cu tine: cum ar fi lucrul în perechi, chestionare, dezbateri ?i jocuri de rol. To?i care urmeaz? cursurile asimileaza repede ?i efectiv engleza vorbit?.

La finisarea cursului vei putea discuta f?r? dificult??i cu un/o vorbitor/oare de englez?
- Te vei sim?i confortabil într-un grup de vorbitori de limb? englez?
- Vei fi în stare s?-?i exprimi corect ?i explicit punctul de vedere
- Vei întelege ?i realiza responsabilit??ile de serviciu
- Vei trece cu succes interviul de angajare *Pentru a deveni un foarte bun vorbitor de englez? la finalul cursului se recomand? cu încredere ca pa s? te înrolezi pentru cursul Conversa?ional.

3. “CONVERSATIONAL” – Curs de dezvoltare
Num?r de ore: 72 ore
Durata: 5 s?pt?mini intensiv (L, M, M, J, V)
Conversa?ional este destinat celor care doresc s? î?i des?v?r?easc? nivelul de englez? ?i s? ob?in? un Job foarte bine pl?tit în America. Aceste Job-uri de cele mai multe ori sunt legate de a lucra direct cu clien?i respectiv la ore sunt abordate asemenea teme. Urmînd acest curs vei avea un avantaj considerabil la Tîrgul Locurilor de Munc?. Vei putea s? impresionezi angajatorii prin cuno?tin?ele tale ?i vei putea avea oferta de munc? pe care ?i-o dore?ti.

La finisarea cursului vei putea discuta f?r? dificult??i cu un/o vorbitor/oare de englez?
- Te vei sim?i confortabil într-un grup de vorbitori de limb? englez?
- Vei fi în stare s?-?i exprimi corect ?i explicit punctul de vedere
- Vei întelege ?i realiza responsabilit??ile de serviciu
- Vei trece cu succes interviul de angajare *Pentru a deveni un foarte bun vorbitor de englez? la finalul cursului se recomand? cu încredere ca pa s? te înrolezi pentru cursul Conversa?ional.

4. “Engleza pentru BACALAUREAT” Curs de preg?tire!
Num?r de ore: 40
Durata: 4 s?pt?mini intensiv (L, M, M, J, V)

Engleza pentru BAC de NOTA 10 este un curs care ajuta elevii din clasa a 12-a s? se preg?teasc? ?i s?-?i aprofundeze cuno?tin?ele în limba englez?. Cursul este similar cu programul pe care liceenii îl studiaz?, dar diferen?ele constau în preg?tirea step-by-step al fiec?rui item la care elevii trebuie s? r?spund? în timpul examenului de BAC. 
Cursan?ii vor parcurge to?i itemii prezen?i în testul BAC Englez?, astfel trecând “o simulare” a testului – ?ablon.
Fiecare item din testul pentru BAC se studiaz? atent ?i pas cu pas. Vocabularul, sintaxa ?i morfologia, fonetica, ortografia ?i punctua?ia, stilul, aspectele socio-culturale specifice, literatura: sânt doar câteva din temele pe care cursul le presupune pentru elevii care se înscriu la cursuri.

Cursul este compus din:
subiectul 1 se axeaz? pe vocabular, text ?i interpretarea corect? a unui mesaj
Subiectul 2 presupune aplicarea cuno?tin?elor prin intermediul vocabularului
Subiectul 3 denumit ca “Civiliza?ie”, are drept scopt dezvoltarea capacit??ilor de descriere ?i de îmbog??ire a imagina?iei, prounun?ându-se asupra unei teme.
Subicetul 4 const? în redactarea unui eseu pe o tem? anumit?, eseul implic? ?i trasmiterea unui mesaj.

ACORDPLUS.MD Este noua ?coal? de Limb? Englez? unde vei putea urma cursurile într-o atmosfer? degajat? ?i dinamic? cu profesori profesioni?ti. În inten?ia de a r?spunde necesit??ilor de preg?tire în timp scurt materialele sunt foarte bine structurate. Calitatea cursurilor deasemnea este sus?inut? ?i de programele de studii performante ?i active. ?coala garanteaz? studen?ilor cuno?tin?e valoroase într-o atmosfer? agreabil? ?i prietenoas?. La ?coala de englez? se studiaz? într-o manier? lejer? ?i distractiv?. Toate activit??ile se desf??oara în limba englez?, ceea ce favorizeaz? studierea mai efecient? a limbii. Profesorii cunosc momentele cheie pentru ca studen?ii s? ob?in? succes deacea acord? o aten?ie mai sporit?.Predarea va fi în baza celei mai revolu?inoare metode “New Cutting Edge” by Pearson Longman bazat? pe imagini, video, audio ?i conversarea continu? în Limba Englez?.

terms

ACORDPLUS.MD
Este noua ?coal? de Limb? Englez? unde vei putea urma cursurile într-o atmosfer? degajat? ?i dinamic? cu profesori profesioni?ti. În inten?ia de a r?spunde necesit??ilor de preg?tire în timp scurt materialele sunt foarte bine structurate. Calitatea cursurilor deasemnea este sus?inut? ?i de programele de studii performante ?i active. ?coala garanteaz? studen?ilor cuno?tin?e valoroase într-o atmosfer? agreabil? ?i prietenoas?. La ?coala de englez? se studiaz? într-o manier? lejer? ?i distractiv?. Toate activit??ile se desf??oara în limba englez?, ceea ce favorizeaz? studierea mai efecient? a limbii. Profesorii cunosc momentele cheie pentru ca studen?ii s? ob?in? succes deacea acord? o aten?ie mai sporit?.Predarea va fi în baza celei mai revolu?inoare metode “New Cutting Edge” by Pearson Longman bazat? pe imagini, video, audio ?i conversarea continu? în Limba Englez?.

Related Services